Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Luodaan helsinkiläisille mahdollisuudet toimijuuteen, toiveikkuuteen, turvallisuuteen ja tulevaisuuteen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) tavoitteina Helsingissä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta arjen ympäristöissä. HYTE-työllä edistetään oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja asukkaiden mahdollisuuksia osallisuuteen, ehkäistään hyvinvointi- ja terveyseroja, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä samoin kuin edistetään tietoon perustuvien ehkäisevien toimintatapojen ja mallien käyttöä. Näin tuetaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kaupungin kehitystä.

Uutiset

Katso video >