Bild: Tern Bicycles

Främjande av hälsa och välfärd

Vi skapar Helsingforsborna möjligheter till aktörskap, hopp, trygghet och en framtid.

Bild: Tern Bicycles

Målen för främjande av hälsa och välfärd i Helsingfors är att förbättra stadsinvånarnas hälsa, välfärd och trygghet i deras vardagsmiljöer. Arbetet för främjande av hälsa och välfärd syftar till rättvisa, jämlikhet och möjligheter till delaktighet för invånarna. Genom arbetet förebygger vi skillnader i hälsa och välfärd, utslagning och ensamhet samt främjar användningen av kunskapsbaserade förebyggande verksamhetssätt och modeller. På så sätt stödjer vi utvecklingen av en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad.

På den här webbplatsen kan du läsa om arbetet för främjande av hälsa och välfärd i Helsingfors och om dess effekter.

Nyheter