Kontaktuppgifter

Främjande av hälsa och välfärd i Helsingfors koordineras av

Stina Högnabba
Specialplanerare
Stadskansliet, strategiavdelningen
Tfn 09 310 42525
stina.hognabba@hel.fi