Främjande av hälsa och välfärd i praktiken

Främjandet av hälsa och välfärd genomförs i det dagliga arbetet och i ett antal nätverk. Det finns separata nätverk för både olika åldersgrupper och olika teman och i dem arbetar sakkunniga från olika sektorer och ett flertal organisationer, läroanstalter och andra partner. Styrgruppen för främjande av hälsa och välfärd tillsätter de nätverk som behövs i staden för att genomföra fleraktörsarbetet för främjande av hälsa och välfärd. Ett angreppssätt i utvecklingen av arbetet är fenomenbaserat arbete med servicekedjor.

Arbetsgrupper och nätverk för främjande av hälsa och välfärd 2021–2025