Välfärdsberättelsen

Bild: Maija Astikainen

Välfärdsberättelsen lyfter fram fakta om hur de valda tyngdpunkterna och målen för främjandet av hälsa och välfärd främjar Helsingforsbornas hälsa och välfärd. Välfärdsberättelsen utarbetas en gång per år och en mer omfattande rapportering görs i slutet av fullmäktigeperioden. I välfärdsberättelsen ingår indikatorer som beskriver hälso- och välfärdstillståndet för stadsinvånarna och förändringar i dessa. Dessutom utvärderas uppnåendet av de satta målen. Välfärdsberättelsen lämnas till stadsfullmäktige för behandling i samband med att stadsfullmäktige godkänner stadens bokslut. Välfärdsberättelsen som sträcker sig över en fullmäktigeperiod behandlas under stadsfullmäktiges strategiseminarium där man stakar ut åtgärderna för nästa fullmäktigeperiod.

Indikatorerna som visar vilken effekt arbetet för främjande av hälsa och välfärd har haft har sammanställts i en visuell sammanfattande rapport.

Tidigare välfärdsberättelser

Stadin HYTEbarometri – Hyvinvointikertomus 2018–2021 (Stina Högnabba, Suvi Määttä) PDF
Bilaga: Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisen tilanne 30.10.2020 (Stina Högnabba) PDF
Publicerad 28.1.2021. Statistik 2021:1.

Stadin HYTEbarometri – Vuosikooste 2019 (Stina Högnabba, Hanna Ahlgren–Leinvuo, Netta Mäki)
Publicerad 26.2.2020. Statistik 2020:4. PDF, e-publikation  
Bilaga: Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisen tilanne 31.12.2019 (Stina Högnabba)  PDF 

Helsinki Health and Welfare Barometer – Annual summary 2019 (Stina Högnabba, Hanna Ahlgren–Leinvuo, Netta Mäki) PDF 
Publicerad 13.3.2020. Statistics 2020:4. 

Stadin HYTEbarometri – vuosikooste 2018 (Stina Högnabba) 
Publicerad 6.05.2019. PDF 

Helsinki Health and Welfare Barometer – Annual summary 2018 (Stina Högnabba) 
Publicerad 8.10.2019.PDF