Internationellt samarbete

Bild: N2 Helsinki


Helsingfors är en aktiv deltagare i det internationella nätverket WHO European Healthy Cities Network samt i samarbetsnätverket Partnership for Healthy Cities (Bloomberg).