Nätverket WHO European Healthy Cities Network

Bild: Maija Astikainen

Helsingfors har varit medlem i WHO European Healthy Cities Network sedan 2020. Den nuvarande programperioden pågår till 2026 och omfattar ungefär 80 städer. I Finland är utöver Helsingfors också Åbo och Kuopio med i nätverket.

I nätverket delar vi goda praxis, främjar vår egen praxis för en hälsosammare stad och lär oss från andra städer. Nätverket omsätter principerna för hållbar utveckling och stärker genom internationellt samarbete främjandet av hälsa och välfärd samt minskningen av skillnaderna i hälsa och välfärd.

I vårt arbete för en hälsosammare stad främjar vi bland annat tillgängligheten av grönområden, modeller för positiv särbehandling, verksamheten inom modellen Minnesvänligt Helsingfors, arbetet för psykisk hälsa hos barn och unga och stärker verksamhetsmodellerna för främjande av hälsa och välfärd.

Arbetet genomförs som sektorernas gemensamma utvecklingsarbete och samordningsansvaret ligger hos stadskansliets strategiavdelning.