Euroopan Healthy Cities -verkosto

Kuva: Maija Astikainen

Helsinki on ollut WHO:n Healthy Cities -verkoston jäsen vuodesta 2020. Nykyinen ohjelmakausi kestää vuoteen 2026 ja ohjelmaan kuuluu noin 80 kaupunkia. Suomesta Helsingin lisäksi verkostoon kuuluvat Turku ja Kuopio.

Verkostossa jaetaan hyviä käytäntöjä, edistetään oman terveellisemmän kaupunkimme käytäntöjä sekä opitaan muilta kaupungeilta. Verkosto toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita sekä vahvistaa kansainvälisellä yhteistyöllä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista.

Työssämme kohti terveellisempää kaupunki edistetään muun muassa viheralueiden saavutettavuutta, kulttuurin kummilapsitoimintaa, myönteisen erityiskohteluna malleja, muistiystävällinen Helsinki -toimintaa, lasten ja nuorten mielen hyvinvointityötä sekä vahvistetaan vaikuttavia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleja.

Työtä toteutetaan toimialojen yhteisenä kehitystyönä ja koordinaatiovastuu on kaupunginkanslian strategiaosastolla.