Partnership for Healthy Cities -yhteistyö

Kuva: Ilkka Ranta-aho

New Yorkin entinen pormestari ja Bloomberg Philantrophiesin perustaja Michael R.Bloomberg kutsui syksyllä 2019 Helsingin kaupungin jäseneksi Bloomberg Philantrophiesin rahoittamaan The Partnership for Healthy Cities -yhteistyöverkostoon. Verkosto on pormestareiden ja kaupunkien johtoon sidottua toimintaa ja siihen kuuluu tällä hetkellä 70 kaupunkia eri puolilta maailmaa.

Yhteistyön päätavoitteena on ehkäistä tarttumattomien tautien (kuten syöpä, sydän- ja verisuonitaudit, hengityselinsairaudet, diabetes ja mielenterveyden häiriöt) lisääntymistä ja vähentää onnettomuuksia erilaisilla ehkäisevillä interventioilla. Yhteistyötä toteutetaan seminaarien ja koulutusten kautta sekä jakamalla kaupungeille vuosittain rahoitusta toiminnan kehittämiseen tavoitteet huomioiden. Maailman terveysjärjestö WHO tuo kumppanuuteen verkostoitumisvoimaa ja teknistä asiantuntemusta. Yhteistyöverkoston johtamisesta ja käytännön toteutuksesta vastaa Vital Strategies, joka on kansainvälinen terveysjärjestö. Heidän nimeämänsä konsultit ovat ohjanneet työtämme Helsingin kaupungilla.

Vuosille 2020–2022 Helsingin kaupunki sai rahoituksen hankkeeseen, jonka tavoitteena oli kehittää ja pilotoida malli siitä, miten lasten turvallista ja aktiivista koulumatkaa ja arkiliikkumista voidaan edistää. Työssä painotettiin rakennetun ympäristön vaikutusta aktiivisten koulumatkojen houkuttelevuuteen ja tietoon siitä, että mitä houkuttelevammaksi kävellen ja pyörällä liikkuminen koetaan, sitä useammin ne myös valitaan pääasialliseksi kulkutavaksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen palvelujärjestelmän ulkopuolisen tiedon keinoin

Helsingin kaupunki hyödyntää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämää palvelujärjestelmän ulkopuolelta kerättyä uutta ja ainutlaatuista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa. THL:n johtama kehitystyö kehittää ja tuottaa seurantamallia kunnan suunnittelijoille ja päättäjille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun ja resursointiin. Vuoden 2023 projektirahoitus käytetään asiantuntijapalveluiden hankkimiseen THL:lta, joka tuottaa Helsingin kaupungille jalostettua analyysiä tiedoistaan yhdessä jo olemassa olevien Helsingin alueellisten tietojen kanssa.

Tietoja kerätään ja päivitetään säännöllisesti seuraavista aiheista:

  • elintarvikkeiden myyntitiedot K- ja S-ketjujen tiedoista
  • maksuhäiriömerkinnät
  • liikunnan harrastus- ja kilpalisenssin omaavat henkilöt
  • tietoa nuorten käymistä keskusteluista Mieli ry:n Sekaisin -chatissa
  • alueelliset vahvuudet ja kehittämiskohteet, joihin kerätään tietoja eri lähteistä.

Tiedosta on tuotettu Helsingille Power BI -työpöytä, minkä avulla voidaan tuottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisessa tarvittavia ennusteita, tilannekuvia ja indikaattoreita. Koska tiedot päivittyvät säännöllisesti, voimme arvioida muutoksia ja reagoida niihin tarvittaessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön Helsingin eri toimialojen kanssa suunniteltaessa sopivia toimenpiteitä. Aineisto mahdollistaa ikäryhmä- ja osa-alueanalyysin tekemisen Helsingin kaupungista ja on siksi tärkeä instrumentti tutkittaessa eriytymistä Helsingin kaupungissa. Hanke on kytketty Helsingin kaupunkistrategiaan ja tarkemmin segregaation ohjelmaryhmään.

Video: Turvallinen ja aktiivinen koulumatkaliikkuminen – Suutarinkylän peruskoulu

Kaupungit keskustelivat Lontoossa ei-tarttuvien tautien ja vammojen torjunnasta
30.3.2023

Kouluille toimintamalli parantamaan koulumatkaturvallisuutta ja lisäämään arkiliikuntaa
24.01.2022

Maalauksia, viherkeitaita ja turvallisia koulumatkoja – Suutarinkylän peruskoululaiset innostuivat kohentamaan lähiympäristöään
17.09.2021