HYTE käytännössä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan osana arjen työtä sekä useassa verkostossa. Verkostot ovat muodostettu sekä ikäryhmäkohtaisiksi että teemakohtaisiksi. Niihin kuuluu asiantuntijoita eri toimialoilta sekä laajasti järjestöjä, oppilaitoksia ja muita kumppaneita. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä asettaa niitä verkostoja, joita kaupungissa tarvitaan monitoimijaisen hyte-työn toteuttamiseksi. Yhtenä kehittämisotteena työhön on ilmiöpohjainen palveluketjutyö.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmät ja verkostot 2021–2025