Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus nostaa esille tietoja siitä, miten valitut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ja tavoitteet edistävät helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvointikertomus tehdään kerran vuosittain ja laajemmin valtuustokauden lopussa. Hyvinvointikertomus sisältää keskeiset mittarit kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilasta ja muutoksesta. Lisäksi arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista. Hyvinvointikertomus viedään kaupunginvaltuuston käsittelyyn osana kaupungin tilinpäätöksen hyväksymistä. Valtuustokausittainen hyvinvointikertomus käsitellään osana kaupunginvaltuuston strategiaseminaaria, jossa suunnataan toimia seuraavalle valtuustokaudelle.

Valtuustokauden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vaikutusta seuraavista mittareista on koottu visuaalinen koosteraportti.

Aiemmat hyvinvointikertomukset

Stadin HYTEbarometri –  Hyvinvointikertomus 2018–2021 (Stina Högnabba, Suvi Määttä) PDF
Liite: Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisen tilanne 30.10.2020 (Stina Högnabba) PDF
Julkaistu 28.1.2021. Tilastoja 2021:1.

Stadin HYTEbarometri – Vuosikooste 2019 (Stina Högnabba, Hanna Ahlgren–Leinvuo, Netta Mäki)
Julkaistu 26.2.2020. Tilastoja 2020:4. PDF , selattava julkaisu   
Liite: Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisentilanne 31.12.2019 (Stina Högnabba)  PDF  

Helsinki Health and Welfare Barometer – Annual summary 2019 (Stina Högnabba, Hanna Ahlgren–Leinvuo, Netta Mäki) PDF  
Julkaistu 13.3.2020. Statistics 2020:4.  

Stadin HYTEbarometri – vuosikooste 2018 (Stina Högnabba) 
Julkaistu 6.5.2019. PDF  

Helsinki Health and Welfare Barometer – Annual summary 2018 (Stina Högnabba) 
Julkaistu 8.10.2019.PDF