Savuttomuuskriteerit Helsingin kaupungilla

Helsingin kaupunki on julistautunut vuonna 2007 savuttomaksi kaupungiksi ja on aloittanut silloin järjestelmälliset toimenpiteet tupakoinnin vähentämiseksi.

Savuttoman Helsingin kaupungin tulee täyttää seuraavat kriteerit:


1) Tupakointi on kielletty tupakkalain mukaisesti Helsingin kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa sisätiloissa.

Tupakkalain edellyttämät tupakointikiellot toteutuvat Helsingin omistamissa ja hallinnoimissa sisätiloissa. Helsinki asettaa tupakointikieltoa koskevat merkinnät selvästi näkyville.

2) Tupakointi on kielletty tupakkalain mukaisesti Helsingin kaupungin päiväkotien, koulujen, oppilaitosten, leikkipuistojen ja nuorten harrastetilojen yhteydessä olevilla pihoilla ja ulkoalueilla, jotka ovat pääasiallisesti alle 18-vuotiaiden käytössä. Näille alueille ei myöskään järjestetä tupakointipaikkoja.

Päiväkotien, koulujen, oppilaitosten, leikkipuistojen ja nuorten harrastilojen yhteydessä olevilla pihoilla ja ulkoalueilla ei tupakoida eikä tilojen aikuisille käyttäjille tai vierailijoille ole järjestetty tupakointipaikkoja. Helsinki asettaa tupakointikiellosta koskevat merkinnät selvästi näkyville.

3) Mahdolliset aikuisten käyttämät tupakointipaikat Helsingin kaupungissa on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos niin, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin.

Mahdollisia tupakkapaikkoja ei järjestetä ulko-ovien, sisään- tai uloskäyntien eikä kulkuväylien läheisyyteen. Tupakansavu ei saa kulkeutua tupakkapaikalta sisätiloihin.

4) Helsingin kaupungin ulkourheilupaikkojen katsomoissa ei tupakoida.

Kaupungin omistamien tai hallinnoimien ulkourheilupaikkojen järjestyssäännöissä kielletään tupakointi katsomoissa. Mahdolliset tupakointipaikat sijoitetaan siten, ettei tupakansavu leviä katsomoon.

5) Helsingin kaupungin edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia.

Kaupungin järjestämissä edustustilaisuuksissa ja muissa tilaisuuksissa ei tupakoida.

6) Tupakkatuotteita ei myydä Helsingin kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa.

Helsinki asettaa yksityisten kahviloiden/ruokaloiden ja kioskien pitäjien kanssa hallinnoimiensa tilojen vuokrasopimusten ehdoksi sen, ettei kahviloista, ruokaloista tai kioskeista myydä tupakkatuotteita. Poikkeuksena ovat psykiatrinen sairaala (Aurora) ja psykiatriset yksiköt. Psykiatrisen sairaalan ja psykiatristen yksiköiden osalta noudatetaan niiden omaa toteuttamissuunnitelmaa savuttomuuteen siirtymisestä.

7) Helsingin kaupungin henkilökunnan tupakointi kielletään työaikana. Kielto ei koske lakisääteisiä lepotaukoja.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 2.6.2010, että Helsingin kaupungin henkilökunnan tupakointi kielletään työaikana. Vuonna 2021 julkaistu Helsingin kaupungin henkilöstön päihde- ja riippuvuusohjelma sisältää päivitetyn ohjeen henkilöstön savuttomuudesta.

Ohjeen mukaan kaupunki on kieltänyt työnantajan tiloissa tupakoinnin. Kielto koskee myös sähkötupakointia. Savuttomien tupakkatuotteiden (mm. nuuskan) käyttö on kielletty päiväkotien, esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotilaoissa tupakkalain mukaan. Työnantaja voi päättää työpaikan käytännöistä työtehtävien asettamien vaatimusten mukaan (mm. asiakaspalvelutilanteet). Yleisenä suosituksena on välttää nuuskan käyttöä työaikana.

8) Helsingin kaupungin tupakoivaa henkilökuntaa tuetaan lopettamaan tupakointi.

Ensisijaisena keinona tupakoimattomuuden edistämisessä on henkilön tukeminen tupakoimattomuuteen. Tärkeää on asian ottaminen henkilön kanssa puheeksi ja tarvittaessa ohjata hänet työterveyshuoltoon. Työterveyshuolto tarjoaa kaupungin henkilöstölle tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Kriteeristö on julkaistu osana valtuustotasoista Savuton Helsinki -ohjelmaa vuonna 2007. Kriteeristö on tarkastettu ohjelman loppuraportin yhteydessä vuonna 2016 kaupunginhallituksessa. Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä on hyväksynyt kriteeristön päivittämisen 19.4.2023.