Modellerna för servicekedjor

Bild: Julia Kivelä

Utveckling av servicekedjan inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga

Helsingfors förbättrar mentalvårdstjänsterna för barn och unga genom så kallad fenomenbaserad utveckling av servicekedjan. Arbetet genomförs bland annat som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral. I utvecklingen deltar social-, hälsovårds- och räddningssektorn, fostran- och utbildningssektorn samt kultur- och fritidssektorn. Syftet med servicekedjan inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga är att säkerställa att barn och unga i Helsingfors får högklassiga tjänster enligt sina behov i rätt tid, smidigt och som samordnade helheter.

Utvecklingen av servicekedjan inleddes 2019 och fortsätter som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral under åren 2020–2023. Inom servicekedjan utvecklas tillgången till service under hela den period då stödbehov finns. I utvecklingsarbetet beaktas utveckling av tjänster från förebyggande tjänster och verksamhetsmodeller med låg tröskel till korrigerande interventioner. De som utvecklar servicekedjan inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga inom programmet Framtidens social- och hälsocentral stödjer förändringen genom att utveckla olika förebyggande tjänster och verksamhetsmodeller med låg tröskel samt främja tillgången till tjänster och användningen av egenvårdstjänster.

Syftet med utvecklingen av servicekedjan inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga är att

 • förbättra jämlik tillgång till tjänster samt tjänsternas rättidighet och kontinuitet
 • flytta verksamhetens tyngdpunkt från tunga tjänster till förebyggande och proaktivt arbete
 • förbättra tjänsternas kvalitet och effekt
 • säkerställa sektorsövergripande och kompatibla tjänster
 • stävja kostnadsökningen
 • säkerställa de svenskspråkiga tjänsterna och beakta tillgången till tjänster på andra språk.

Syftet med åtgärderna inom servicekedjan inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga är att

 • i all verksamhet beakta främjandet av hälsa och välfärd och förebyggande av marginalisering
 • säkerställa att kunderna får de social- och hälsovårdstjänster på basnivån som de behöver smidigt, i rätt tid och så att tjänsternas kontinuitet tryggas
 • stärka Helsingfors egna mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga på basnivån med låg tröskel
 • säkerställa den specialiserade sjukvårdens intensiva stöd och vård som sker på fältet till barn- och ungdomspsykiatrins gemensamma 10–18-åriga kunder som faller mellan stolarna
 • stärka skolans och läroanstaltens roll i identifieringen av mentalvårdsbehov bland barn och unga och i vården med låg tröskel
  införa en gemensam modell för identifiering av orosmoment och ingripande (HYVÄ) för de yrkespersoner som arbetar med barn och unga (tidigare CA-modellen)
 • öka användningen av evidens- och forskningsbaserade interventioner i tjänsterna på basnivån och den specialiserade nivån
 • skapa en modell för beskrivning av den stegvisa servicekedjan som är gemensam för yrkespersoner
 • utveckla servicestigen för nepsykunder.

Centrala målgrupper i utvecklingen av servicekedjan

 • Barn och unga som bor i Helsingfors och deras familjer
 • Yrkespersoner som möter barn, unga och deras familjer

Centrala aktörer i projektet

 • Social- och hälsovårdstjänsterna
  – Familje- och socialtjänsterna
  – Hälso- och missbrukartjänsterna
 • Fostran och utbildning
  – Småbarnspedagogik och förskoleundervisning
  – Grundläggande utbildning
  – Gymnasie- och yrkesutbildning
  – Svenskspråkiga tjänster
 • Kultur och fritid
  – Ungdomstjänsterna
 • HUS
  – Barnpsykiatrin
  – UngdomspsykiatrinFör mer information om utvecklingen av servicekedjan inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga, kontakta:

Jarmo Lonkola
Projektchef, Servicekedjan inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga
Tfn 040 625 6491
jarmo.lonkola@hel.fi