Palveluketjumallit

Kuva: Julia Kivelä

Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjukehittäminen

Helsinki parantaa lasten ja nuorten mielenterveyden palveluja ns. ilmiöpohjaisen palveluketjukehittämisen avulla. Työtä toteutetaan muun muassa osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa. Kehittämisessä ovat mukana sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitoksen, kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjuohjelman tavoitteena on varmistaa, että Helsingissä lapset ja nuoret saavat tarpeidensa mukaiset ja laadukkaat mielenterveydenpalvelut oikea-aikaisesti, sujuvasti ja yhteensovitettuina kokonaisuuksina.

Palveluketju kehittäminen alkoi vuonna 2019 ja jatkuu osana sote-uudistuksen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa vuodet 2020–2023. Palveluketjussa edistetään palvelun saamista kaikissa tuen tarpeen vaiheissa. Kehittämistyössä huomioidaan palvelujen kehittäminen matalan kynnyksen ennaltaehkäisevistä palveluista ja toimintamalleista korjaaviin interventioihin. Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjun kehittäjät ovat muutoksen tukena kehittämässä erilaisia matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluita ja toimintamalleja sekä edistämässä avun saavutettavuutta ja omahoitopalveluiden käyttöä.

Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjukehittämisen tavoitteena on

 • palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
 • toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
 • palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
 • kustannusten nousun hillitseminen
 • varmistaa ruotsinkieliset palvelut ja huomioida muun kielisten palvelut saatavuus.


Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjun toimenpiteiden tavoitteena on

 • kaikessa toiminnassa ja palveluissa huomioida hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) sekä syrjäytymisen ehkäisy-
 • varmistaa asiakkaiden tarvitsemat perustason sote-palvelut sujuvasti, oikea-aikaisesti ja palvelujen jatkuvuus turvaten
 • vahvistaa Helsingin omia matalan kynnyksen perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja lapsille ja nuorille
 • varmistaa erikoissairaanhoidon jalkautuva intensiivituki ja -hoito lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian yhteisille 10–18-vuotiaille väliinputoaja-asiakkaille
 • vahvistaa koulun ja oppilaitoksen roolia lapsen ja nuoren mielenterveystarpeiden tunnistamisessa ja matalan kynnyksen hoidossa
 • ottaa käyttöön lasten ja nuorten parissa työnteleville ammattilaisille yhteinen huolen tunnistamisen ja tarttumisen HYVÄ- malli (ent. CA-malli)
 • lisätä näyttöön ja tutkimukseen perustuvien interventioiden käyttöä perus- ja erityistason palveluissa
 • luoda ammattilaisille yhteinen palveluiden porrasteisen palveluketjun kuvaamisen malli
 • kehittää nepsy-palvelupolkua.

Palveluketjukehittämisen keskeiset kohderyhmät

 • Helsinkiläiset lapset, nuoret ja heidän perheensä
 • Lapsia ja nuoria ja heidän perheitään kohtaavat ammattilaiset

Hankkeen keskeiset toimijat

 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
  – Perhe- ja sosiaalipalvelut
  – Terveys- ja päihdepalvelut
 • Kasvatus ja koulutus
  – Varhaiskasvatus ja esiopetus
  – Perusopetus
  – Lukio- ja ammatillinen koulutus
  – Ruotsinkieliset palvelut
 • Kulttuuri ja vapaa-aika
  – Nuorisopalvelut
 • HUS
  – Lastenpsykiatria
  – Nuorisopsykiatria

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjukehittämisestä, ota yhteyttä:

Jarmo Lonkola
Projektipäällikkö, Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketju
Puh. 040 625 6491
jarmo.lonkola@hel.fi